Frågor

Fråga: Vem får gå på Örlogsbalen?
Svar: Vi välkomnar alla studenter vid Blekinge Tekniska Högskola, oavsett om du är medlem i Studentkåren eller ej. Vi välkomnar även de ni vill bjuda på evenemanget, även om de inte är studenter. De som inte studerar räknas som gynnare. Våra alumner är självklart hjärtligt välkomna.
Q: Who are invited to the Örlogsbal?
A: 
We welcome all students at Blekinge University of Technology, whether you are a member of the Student Union or not. We also welcome whoever you want to invite to the event, even if they are not students. Those who do not study are considered donors. Our graduates are of course warmly welcomed.

Fråga: Vad innebär högtidsdräkt m.a.o?
Svar: Högtidsdräkt innebär frack för herrar och balklänning för damer eller militär högtidsuniform (mässdräkt) eller högtidlig folkdräkt. Högtidsdräkt m.a.o betyder med akademiska ordnar. Det vill säga, du får bära de akademiska ordnar du har.
Avvikelser från klädkoden får förekomma, så som mörk kostym, men rekommenderas ej.
Q: What does a white tie m.a.o mean?
A: 
White tie means dress suit or tailcoat for men and full lenght evening or ball gown for ladies, or military dress. With the m.a.o means academic arrangements. That is, you may wear the academic arrangements you have.
Deviations from the clothing code may occur, such as semi-formal dark suit, but are not recommended.

Fråga: Får jag bära min Teknologmössa?
Svar: Teknologmössan är given vid detta tillfälle. Se bara till att plocka bort de pins du har och annan utsmyckning. Endast spegatterna får vara kvar.
Q: May I wear my Teknologmössa, student cap?
A: 
The student cap worn by engineering students is given to wear at this event. Just make sure to remove the pins you have and other embellishments. 

Fråga: Vad gäller för bordsherre eller bordsdam?
Svar: Du får ange en person som ditt bordssällskap. Den personen måste i sin tur ange dig som sitt bordssällskap för att ni ska ha möjlighet att sitta i närheten av varandra. Notera att du endast får skriva ett bordssällskap. Skriver du fler än en person kommer vi ej ta hänsyn till önskemålet.
Q: How are the seating arrangement organised?
A: 
You may request one person as your seating partner. That person must also request you as theirs for us to manage you sittning close to eachother. Please notice that you may only request one seating partner. If you request more than one person we will not take it into consideration.